Hart voor Haiti helpt kinderen in een van de armste landen ter wereld en brengt hen in aanraking met de liefde van de Here Jezus. In kinderdorp Bon Repos wonen 150 (wees)kinderen en gaan meer dan 500 kinderen naar school. Hart voor Haiti biedt hen een thuis en een toekomst in een land dat verscheurd wordt door armoede.

Agenda Johan Smoorenburg

Van 22 April tm 19 juni (2018) geeft Johan Smoorenburg spreekbeurten en presentaties. Als u als school, gemeente, huiskring of bedrijf ook graag een presentatie wenst, kunt u hiervoor rechtstreeks contact voor opnemen met Johan. Hij komt graag bij u langs om meer te vertellen over de situatie in Haiti, het werk wat wij als stichting mogen doen en wat er afgelopen periode al is gedaan.

 • zondag 22 april in Apeldoorn  Evangelische Zendingsgemeente Menorah om 9.45 uur (Paslaan 11, 7311 AH, Apeldoorn)
 • zondag 29 april in Gouda  Pinkstergemeente Morgenstond om 10.00 uur (gebouw de Gouden Aar, Lage Gouwe 204, 2801 LM, Gouda)
 • zondag 29 april in Moordrecht VEG in ‘t Goudse om 15.00 uur ( gebouw de Schakel, Oosteinde 27, 2841 AA, Moordrecht)
 • woensdag 2 mei in Helmond  Evangelische Gemeente Helmond om 20.00 uur (de Praktijkschool (PSH), Generaal Snijderstraat 51, 5703 GR, Helmond)
 • zondag 6 mei in Zwolle   Christencontact Zwolle om 10.00 uur (Schellepark 101, 8017 NZ, Zwolle)
 • woensdag 9 mei in Middenmeer Christengemeente het Compas Medemblik om 20.00 uur (Prof. ter Veenweg 4, 1775 BH, Middenmeer)
 • zondag 13 mei in de Bilt   VEG de Bilt om 10.00 uur (Nieuwstraat 47, 3732 DH, de Bilt)
 • zondag 20 mei in Bilthoven   Evangelische Gemeenschap Bilthoven om 10.00 uur (gebouw de Koperwiek, Koperwieklaan 3, 3722 CB, Bilthoven)
 • zondag 27 mei in Bergen op Zoom   Markiezaat College om 10.00 uur (Nobellaan 50, 4622 AJ, Bergen op Zoom)
 • zondag 27 mei:  Middelburg Moluks Evangelische Kerk om 14.00 uur, (Rijnstraat 144331 CR, Middelburg)
 • zondag 10 juni in Delft Evangelische Gemeente Morgenstond om 10.00 uur (Achterom 46, 2611 PR, Delft)
 • vrijdag 15 juni in Leersum Woonzorgcomplex de Schermerij om 19.00 uur (Torenzichtlaan 2, 3956 HA, Leersum)
 • zondag 17 juni in Wassenaar Evangelische gemeente Wassenaar om 10.00 uur (de Hofkampweg 3, 2241 KD, Wassenaar)

U kunt per mail contact opnemen via info@hartvoorhaiti.nl

Lees meer

Zondagschool op Haïti

Enitte Altes Erilus is 50 jaar en ze doet het kinderwerk in de kerk. Ze is de vrouw van onze voorganger, waarmee ze 24 jaar getrouwd is. Ze hebben samen 3 kinderen: 2 jongens en 1 meisje tussen de 17 en 22 jaar. Toen haar man ging werken voor de stichting en ook voorganger werd van de kerk kwam zij voortaan in de kerk op het kinderdorp. Inmiddels gaat ze al weer 7 jaar naar deze kerk. Enitte houdt van kinderen, daarom is ze ook kinderwerker geworden. “Ik vind het heel belangrijk dat kinderen onderwezen en gevormd worden, ook in de Bijbel.”

Elke zondagmorgen is er een zondagschool, dit programma vindt plaats voor aanvang van de gewone kerkdienst en begint om 8 uur tot ongeveer kwart voor negen. De kleine kinderen en de jongelui van zowel het kinderdorp als daarbuiten die naar het kinderprogramma komen, blijven ook allemaal in de kerkdienst, ongeacht hun leeftijd.

Enitte is kinderwerker voor een groep kinderen van 9 t/m 12 jaar, in haar klas zitten zo’n 40 kinderen. Het totale aantal kinderen wat de zondagsschool bezoekt is wel 100! Elke zondag leren de kinderen een speciale Bijbeltekst, deze moeten ze uit hun hoofd op kunnen zeggen. “Dit noemen we de ‘gouden tekst’. Daarnaast vertellen we Bijbelverhalen en wordt er veel gezongen,” vertelt Enitte. In de kerkdienst wordt de gouden tekst door elke klas voorgedragen.

Enitte is zelf opgegroeid in een christelijke familie en op een gegeven moment heeft ze zich bekeerd en laten dopen. “Ik heb een persoonlijke relatie met Jezus en ik wil Zijn woord in de praktijk brengen.” Het leukste aan het kinderprogramma vindt Enitte het verrassende van de kinderen: “Het moment dat kinderen vragen stellen en je elke keer weer verbaasd bent over hoe kleine en jonge kinderen vaak al hele intelligente vragen kunnen stellen. Hier word ik elke keer weer door verrast.”

Lees meer

Muzikant in de kerk

Emmanuel is al zijn hele leven een trouwe bezoeker van de kerk op het kinderdorp. Op 29 maart 2003 heeft hij ook persoonlijk de keuze gemaakt voor Jezus en besloten om Hem te gaan dienen. In 2005 begon hij het keyboard spelen te leren. “Papi Jean is zelf muzikant en hij heeft ons met muziek groot gebracht. In 2007 begon ik ook in de kerk mee te
spelen.”

Emmanuel vindt het muziek maken erg leuk maar vertelt dat het voor hem wel meer is dan dat. “Muziek is zo belangrijk in de kerk om God groot te maken! Ik speel tot glorie van God.” Ook gebruikt hij het keyboardspelen om solo zangers en zangeressen of koren te begeleiden. Emmanuel houdt van de kerk waarin hij is opgegroeid en daarom vindt hij het ook belangrijk om daar zijn bijdrage te leveren. Het leukste aan de kerkdienst vindt Emmanuel het moment van de lofprijzing. Emmanuel is kort maar krachtig over zijn persoonlijke relatie met God: “God bestaat! Ik heb mijn leven aan Hem gegeven. Mijn geloof in Hem is het meest belangrijke in mijn leven.”

De kerkdienst
De kerkdienst op Haïti verschilt niet zo heel veel van een kerkdienst in Nederland. Alleen de duur van de samenkomst kan wel wat langer uitvallen dan bij ons, zo kan een dienst gerust 3 uur duren of soms zelfs 4 uur.

Om 8 uur ’s morgens begint de zondagschool in het schoolgebouw op het kinderdorp. Rond 9 uur klinkt de muziek al in het dorp: de muzikanten beginnen vast te spelen in het kerkgebouw. Een zangleider of zangleidster leidt de lofprijzing, die ongeveer 45 minuten duurt. Daarin is ook tijd voor gebed. Er is ook ruimte voor andere muzikanten: hierna volgt een blok waarin een koor of een vocalist iets ten gehore brengt. Nieuwe gemeenteleden en bezoekers worden voorgesteld en de activiteiten van die week worden gepresenteerd. Uiteraard is er ook een preek door onze eigen voorganger of een gastpredikant. Het werk wordt gezegend: elke maand zijn er wel mensen die hun leven aan de Heer geven, vaak ook jonge mensen!

Lees meer

Hulpverlening

De hulpverlenen na de orkaan gaat ook nog steeds door. Wilcie is hier hard mee aan de slag gegaan en onlangs weer naar het binnenland gereisd om voedsel en geiten uit te delen. Bij het uitdelen van geiten worden er geitenpaartjes uitgedeeld zodat de mensen ook in de toekomst hiervan kunnen profiteren. De geitenpaartjes zijn uitgedeeld aan mensen die hun dieren zijn verloren in de orkaan. Daarnaast krijgen veel mensen 500 dollar om hun huisjes verder te repareren. De daken hebben wij gemaakt maar vele huisjes zijn ook verder beschadigd. De mensen waren blij en dankbaar en hadden in hun leven nog nooit zoiets meegemaakt.

   

Lees meer