Hart voor Haiti helpt kinderen in een van de armste landen ter wereld en brengt hen in aanraking met de liefde van de Here Jezus. In kinderdorp Bon Repos wonen 150 (wees)kinderen en gaan meer dan 500 kinderen naar school. Hart voor Haiti biedt hen een thuis en een toekomst in een land dat verscheurd wordt door armoede.

Zondagschool op Haïti

Enitte Altes Erilus is 50 jaar en ze doet het kinderwerk in de kerk. Ze is de vrouw van onze voorganger, waarmee ze 24 jaar getrouwd is. Ze hebben samen 3 kinderen: 2 jongens en 1 meisje tussen de 17 en 22 jaar. Toen haar man ging werken voor de stichting en ook voorganger werd van de kerk kwam zij voortaan in de kerk op het kinderdorp. Inmiddels gaat ze al weer 7 jaar naar deze kerk. Enitte houdt van kinderen, daarom is ze ook kinderwerker geworden. “Ik vind het heel belangrijk dat kinderen onderwezen en gevormd worden, ook in de Bijbel.”

Elke zondagmorgen is er een zondagschool, dit programma vindt plaats voor aanvang van de gewone kerkdienst en begint om 8 uur tot ongeveer kwart voor negen. De kleine kinderen en de jongelui van zowel het kinderdorp als daarbuiten die naar het kinderprogramma komen, blijven ook allemaal in de kerkdienst, ongeacht hun leeftijd.

Enitte is kinderwerker voor een groep kinderen van 9 t/m 12 jaar, in haar klas zitten zo’n 40 kinderen. Het totale aantal kinderen wat de zondagsschool bezoekt is wel 100! Elke zondag leren de kinderen een speciale Bijbeltekst, deze moeten ze uit hun hoofd op kunnen zeggen. “Dit noemen we de ‘gouden tekst’. Daarnaast vertellen we Bijbelverhalen en wordt er veel gezongen,” vertelt Enitte. In de kerkdienst wordt de gouden tekst door elke klas voorgedragen.

Enitte is zelf opgegroeid in een christelijke familie en op een gegeven moment heeft ze zich bekeerd en laten dopen. “Ik heb een persoonlijke relatie met Jezus en ik wil Zijn woord in de praktijk brengen.” Het leukste aan het kinderprogramma vindt Enitte het verrassende van de kinderen: “Het moment dat kinderen vragen stellen en je elke keer weer verbaasd bent over hoe kleine en jonge kinderen vaak al hele intelligente vragen kunnen stellen. Hier word ik elke keer weer door verrast.”

Lees meer

Muzikant in de kerk

Emmanuel is al zijn hele leven een trouwe bezoeker van de kerk op het kinderdorp. Op 29 maart 2003 heeft hij ook persoonlijk de keuze gemaakt voor Jezus en besloten om Hem te gaan dienen. In 2005 begon hij het keyboard spelen te leren. “Papi Jean is zelf muzikant en hij heeft ons met muziek groot gebracht. In 2007 begon ik ook in de kerk mee te
spelen.”

Emmanuel vindt het muziek maken erg leuk maar vertelt dat het voor hem wel meer is dan dat. “Muziek is zo belangrijk in de kerk om God groot te maken! Ik speel tot glorie van God.” Ook gebruikt hij het keyboardspelen om solo zangers en zangeressen of koren te begeleiden. Emmanuel houdt van de kerk waarin hij is opgegroeid en daarom vindt hij het ook belangrijk om daar zijn bijdrage te leveren. Het leukste aan de kerkdienst vindt Emmanuel het moment van de lofprijzing. Emmanuel is kort maar krachtig over zijn persoonlijke relatie met God: “God bestaat! Ik heb mijn leven aan Hem gegeven. Mijn geloof in Hem is het meest belangrijke in mijn leven.”

De kerkdienst
De kerkdienst op Haïti verschilt niet zo heel veel van een kerkdienst in Nederland. Alleen de duur van de samenkomst kan wel wat langer uitvallen dan bij ons, zo kan een dienst gerust 3 uur duren of soms zelfs 4 uur.

Om 8 uur ’s morgens begint de zondagschool in het schoolgebouw op het kinderdorp. Rond 9 uur klinkt de muziek al in het dorp: de muzikanten beginnen vast te spelen in het kerkgebouw. Een zangleider of zangleidster leidt de lofprijzing, die ongeveer 45 minuten duurt. Daarin is ook tijd voor gebed. Er is ook ruimte voor andere muzikanten: hierna volgt een blok waarin een koor of een vocalist iets ten gehore brengt. Nieuwe gemeenteleden en bezoekers worden voorgesteld en de activiteiten van die week worden gepresenteerd. Uiteraard is er ook een preek door onze eigen voorganger of een gastpredikant. Het werk wordt gezegend: elke maand zijn er wel mensen die hun leven aan de Heer geven, vaak ook jonge mensen!

Lees meer

Hulpverlening

De hulpverlenen na de orkaan gaat ook nog steeds door. Wilcie is hier hard mee aan de slag gegaan en onlangs weer naar het binnenland gereisd om voedsel en geiten uit te delen. Bij het uitdelen van geiten worden er geitenpaartjes uitgedeeld zodat de mensen ook in de toekomst hiervan kunnen profiteren. De geitenpaartjes zijn uitgedeeld aan mensen die hun dieren zijn verloren in de orkaan. Daarnaast krijgen veel mensen 500 dollar om hun huisjes verder te repareren. De daken hebben wij gemaakt maar vele huisjes zijn ook verder beschadigd. De mensen waren blij en dankbaar en hadden in hun leven nog nooit zoiets meegemaakt.

   

Lees meer

De stichting

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

In Nederland werkt het bestuur van Hart voor Haïti -samen met een heleboel vrijwilligers en donateurs- aan het mogelijk maken van de hulpverlening op Haïti. Dat werk in Nederland bestaat vooral uit fondsenwerving en informatievoorziening. Zo onderhouden we deze site en de nieuwsbrief, zorgen we ervoor dat de medewerkers op Haïti salaris krijgen en zetten we met het team op Haïti de lijnen uit voor de toekomst. Met enige regelmaat gaat een deel van het bestuur naar Haïti om het team daar te ondersteunen en te bemoedigen.

Lage overheadkosten
Het bestuur en de andere medewerkers van Hart voor Haïti in Nederland zijn allemaal vrijwillig verbonden aan de stichting. Op die manier komt uw gift rechtsstreeks op de plek waar het moet zijn, we hebben zeldzaam lage overheadkosten. Die zijn al jaren ver onder de tien procent. Meer informatie hierover is terug te vinden in onze jaarverslagen.

Samenwerken
Hart voor Haïti werkt samen met organisaties als Hart voor kinderenWilde GanzenICCO en EO-Metterdaad. Daarnaast maakt Hart voor Haïti deel uit van het Nederlandse Haïti-platform. Juist door deze organisaties en onze achterban kunnen we doorgaan met het werk op Haïti en dat hopelijk ook uitbreiden.


Hulpverlening – Wat doet Stichting Hart voor Haiti op Haiti?

appartement-hart-voor-kinderen1

Haïti is het armste land van het westelijk halfrond. Dat betekent dat er altijd mensen in nood zijn, en het vraagt veel wijsheid en kennis over de cultuur om te kiezen aan welke projecten je aandacht en geld geeft. Wij geloven dat het werk van Hart voor Haïti echt verschil maakt. De projecten die we ondersteunen veranderen de levens van kinderen, tieners, volwassenen en ouderen. Met Nederlandse ondersteuning wanneer dat nodig is, maar zoveel mogelijk vanuit de kracht van de Haïtianen zelf.

Terugblik
In 1982 startte de Nederlander Johan Smoorenburg met een kleinschalig project in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti. Met de hulp van het EO-programma Metterdaad werd een dorp voor kinderen gebouwd met de mooie naam Bon Repos (letterlijk: goede rust). Daar zouden zij veilig zijn, naar school kunnen en de Here God kunnen leren kennen. Want zowel voor Johan Smoorenburg als voor de andere vrijwilligers die betrokken waren bij dit project was het duidelijk dat dát is wat werkelijk verschil kan maken op Haïti: de liefde van de Here God. Nog steeds is dat de bron waaruit we putten. In Nederland, en op Haïti.


Onze roeping – Waarom doen we wat we doen?

Wij geloven dat ieder mens ertoe doet. Daarom willen we doen wat in ons vermogen ligt om de allerarmsten te helpen. Die hulp bestaat wat ons betreft zowel uit ontwikkelingshulp als evangelieverkondiging. De Here God is uiteindelijk de Enige die de schrijnende situatie op Haïti kan veranderen. Maar zonder ontwikkelingshulp is het nog moeilijker om die boodschap te laten landen. Daarom helpen we mensen met eten, onderdak, onderwijs, een toekomst. Op die manier ervaren ze de liefde van de Here Jezus op een heel praktische manier.

‘Ik verzeker jullie; alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broerders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

Mat 25:40

waarom hulp op haiti

Lees meer