De stichting – hoe organiseert Hart voor Haiti de hulpverlening?

Stichting Hart voor Haïti maakt hulpverlening mogelijk met twee verschillende ‘afdelingen’. Aan de ene kant de vrijwilligers in Nederland die fondsen werven, de financieën beheren en ondersteunen op bestuurlijk niveau. Aan de andere kant zijn er de mensen die op Haïti het werk doen: Johan Smoorenburg en alle medewerkers van de verschillende projecten.

We zijn afhankelijk van elkaar en van u om de allerarmsten op Haïti een toekomst te bieden.