Steunen financieel

Steunen financieel

Hart voor Haïti is volledig afhankelijk van giften van kerkelijke gemeenten, particulieren, nationale en internationale fondsen, nalatenschappen en acties van scholen en bedrijven. De gemiddelde overheadkosten bedroegen in de afgelopen jaren veelal minder dan 10% van de totale inkomsten van Stichting Hart voor Haïti. Zo was dat in 2009 maar 5,42% en in 2010 zelfs 2,97% !

Giften met een aangegeven bestemming komen voor 100% ten goede van het betreffende project. De boekhouding wordt gecontroleerd door een onafhankelijk accountantskantoor. U kunt ook ons jaarverslag raadplegen via deze website.

U kunt het werk van Stichting Hart voor Haïti NU ondersteunen door middel van giften, lijfrentes en legaten of door middel van adoptie of (school)sponsoring. Wacht niet langer en reageer! Denkt u er ook eens over na of er in uw directe omgeving mogelijkheden zijn voor bedrijfssponsoring. Uiteraard informeren wij u graag over de mogelijkheden hiervan.

Hoe?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat op 06- 543 269 57 of via het contactformulier verzoeken om schriftelijke informatie. U kunt doneren via het formulier of via Ideal (linkerkolom).

U kunt ook rechtstreeks uw bijdrage storten via:

536.16.85 (ING)

of

50.11.62.194  (Deutche Bank).

Volledige omschrijving van het rekeningnummer van de Deutche Bank is:
BIC:  DEUTNL2N
IBAN: NL24DEUT0501162194