Uw giften aan Hart voor Haiti

HvH en SEPA

Als u een gift over wil maken via internetbankieren kunt u gebruik maken van de IBAN-rekeningnummers van Hart voor Haïti. Deze zijn:

via ING:  NL76 INGB 0005 3616 85 en via Deutsche Bank: NL24 DEUT 0501 1621 94.

Voor het kinderadoptieplan  geldt een apart rekeningnummer, te weten: NL78 INGB 0005 3117 91.

Als u vragen heeft kunt een mail sturen naar de penningmeester Reinoud Talsma.
Zijn email-adres is r.talsma@hartvoorhaiti.nl

uw bestemmingsgiften:
“We gebruiken uw bestemmingsgiften uiteraard voor het doel waar u het voor bestemd hebben. Soms komt er echter meer geld binnen dan voor een bepaalde bestemming noodzakelijk is. Ook in dat geval komt uw gift rechtstreeks ten goede aan andere noodzakelijke uitgaven op het Kinderdorp.”