Onze roeping – Waarom doen we wat we doen?

Wij geloven dat ieder mens ertoe doet. Daarom willen we doen wat in ons vermogen ligt om de allerarmsten te helpen. Die hulp bestaat wat ons betreft zowel uit ontwikkelingshulp als evangelieverkondiging. De Here God is uiteindelijk de Enige die de schrijnende situatie op Haïti kan veranderen. Maar zonder ontwikkelingshulp is het nog moeilijker om die boodschap te laten landen. Daarom helpen we mensen met eten, onderdak, onderwijs, een toekomst. Op die manier ervaren ze de liefde van de Here Jezus op een heel praktische manier.

‘Ik verzeker jullie; alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broerders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

Mat 25:40

waarom hulp op haiti