Johan vaker in Nederland

Door Johans leeftijd kon hij niet meer verzekerd blijven zoals voorheen. Hierdoor heeft hij zich na 51 jaar weer in moeten laten schrijven als bewoner van Nederland. Dit heeft als gevolg dat hij verplicht vier maanden per jaar in Nederland moet wonen. Hij zal dit verdelen in twee keer per jaar twee maanden, namelijk in mei en juni en in oktober en november.

Het positieve hieraan is dat hij deze maanden beschikbaar is voor spreekbeurten en presentaties. U kunt Johan in deze periodes boeken voor kerkdiensten of bijeenkomsten op de zondagen. Ook op de weekdagen is Johan beschikbaar voor bijvoorbeeld huiskringen, Bijbelstudies, presentaties of andere activiteiten.

Beschikbare periode

  • 7 t/m 21 mei en 11 t/m 25 juni.
  • 8 t/m 22 oktober en 5 t/m 19 november.

Ook voor de jeugd
Johan komt ook graag langs bij jeugdsamenkomsten. Speciaal voor de jeugd komt hij met een nieuwe presentatie met een overzicht van 41 jaar werk op Haïti.

Wanneer u ook geïnspireerd wilt worden door wat Johan heeft te vertellen, neem dan contact met ons op.

Onderstaande vind u alvast enkele mogelijkheden om een spreekbeurt van Johan bij te wonen.

Zondag 7 mei – 10:00
Pinkstergemeente Morgenstond Gouda
Lage Gouwe 204
Gouda

Zondag 14 mei – 10:30
Volle Evang Gemeente De Schutse
Jacob Loïsstraat 37
Rotterdam

Zondag 21 mei
Nog beschikbaar

Zondag 11 juni
Nog beschikbaar

Zondag 18 juni – 10:00
Evangelische kerk de Schuilplaats
Blokstallen 3
Bergen op Zoom

Zondag 25 juni – 10:00
De Oase
Grevelingenstraat 1
Deventer

Kleuterschool eindelijk van start!

Kleuterschool weer begonnen - Op het schoolplein

Vorige week is de kleuterschool weer begonnen! We zijn dankbaar en blij dat we nu toch voor een deel kunnen starten, het is een begin! Om dit heuglijke feit te vieren zijn we de school gestart met een dankdienst in de kerk met de ouders en kinderen. We hopen en bidden dat de bendes zich rustig houden zodat de school open kan blijven. Hopelijk kan de
school snel helemaal open, ook voor de andere klassen!

Kleuterschool weer begonnen - Dankdienst start school

Voorganger én directeur op Bon Repos

De directie op Bon Repos heeft geen eenvoudige taak op dit moment maar zet zich voor 100% in om het werk draaiende te houden. “Hoewel wij er niet zijn hebben Wilcie en ik elke dag meerdere malen contact met de directie en nemen dan samen de nodige beslissingen”, vertelt Johan. Wat vooral problemen oplevert is het vinden van brandstof en voedsel en Bon Repos verlaten wanneer dit nodig is. “Het vraagt om wat improvisatiewerk, maar tot nu toe lukt dit nog steeds”, aldus Johan.

Kesto Erilus (64 jaar) is voorganger en directeur op Bon Repos en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen en woont sinds zijn 24ste in Port-au-Prince. Sinds 1 maart 2011 werkt hij voor Hart voor Haïti. Daarvoor werkte hij voor Unicef tot Johan op een dag contact opnam en hem zei dat hij een voorganger zocht en werk voor hem had op Bon Repos. “Ik woonde met mijn gezin niet ver van het kinderdorp en ik vond het een interessant aanbod. Ik nam de tijd om erover na te denken en te bidden en koos daarna voor het werk van Hart voor Haïti”, vertelt Kesto. “Hier heb ik nog steeds geen spijt van!”

Als directeur moet Kesto alles in de gaten houden en overal van op de hoogte zijn. De verschillende afdelingen zoals de kerk, de appartementen, de scholen, ouden van dagen; alles is onder zijn beheer. Kesto: “Ik regel ook het werk buiten Bon Repos; dus het inkopen van medicijnen en voedsel, het regelen van betalingen en natuurlijk het werk voor de kerk.” Er moeten cheques getekend worden voor het personeel en verder doet Kesto bruiloften, begrafenissen en springt hij bij waar nodig. “Het is een intensieve baan!” Uitdagingen zijn er momenteel genoeg. Zo komen er door de moeilijke omstandigheden regelmatig oudbewoners van het kinderdorp naar Bon Repos om geld en andere dingen te vragen. “Dit is wel moeilijk want we kunnen niet iedereen helpen en dat is niet leuk.”

Dat Johan en Wilcie nu niet op Haïti zijn maakt het werk voor Kesto wel moeilijker. “Het werk gaat natuurlijk gewoon door, maar het is moeilijker en vaak onmogelijk om buiten Bon Repos te gaan door de vele gewelddadige protesten tegen de regering. Ook het gebrek aan vrijwel alles maakt het moeilijker; het is vaak improviseren.” Bijna elke dag heeft Kesto wel contact met Johan en Wilcie en als het nodig is ontmoeten ze elkaar op een veilig te bereiken locatie om al het werk grondig door te nemen. “Ik zie dit werk als een opdracht van God en daarom doe ik ook mijn uiterste best om het werk zo goed mogelijk te doen”, vult Kesto aan. “Het voelt goed om te werken met kinderen en hen een kans op een goede toekomst te geven. Daar werk ik dan ook hard voor. Ook het werk voor de kerk heeft mijn hart en daar kan ik momenteel veel in betekenen.”

Tel uw zegeningen

Het jaar 2022 zullen we niet snel vergeten. Ruw werd ons veilige leven verstoord door een oorlog 1600 km bij ons vandaan. Een grote stroom vluchtelingen kwam op gang en energieprijzen stegen extreem snel. Inflatie met dubbele cijfers, wat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer was voorgekomen. Wie had gedacht dat ons dit nog eens zou overkomen? Ons leger is vrijwel weggesaneerd want we waanden ons veilig. Gelukkig kunnen we ons snel aanpassen en we doen even wat ‘minder’ dan we gewend zijn.

Hoe anders is het op Haïti. Telkens wanneer je denkt dat het niet slechter kan worden komen er weer berichten langs over berovingen en onrusten. De cholera-epidemie, welke heel even in het nieuws was, woekert nog steeds door. Veroorzaakt door een tekort aan brandstof voor de elektriciteit, welke nodig is om de waterpompen te voeden die voor schoon drinkwater zorgen. Op Bon Repos reageren we continu op de veranderende omstandigheden en proberen een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor hen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Het project zal kleiner worden, maar toekomstbestendiger. Investeren in onderwijs en zelfredzaamheid is hierbij van groot belang.

In deze nieuwsbrief doen we toch verslag van positieve gebeurtenissen. Wat mij telkens opvalt is dat de Haïtiaanse bevolking enorm veerkrachtig is en toch de mooie zaken in het leven weet te vieren. Laten we daarom positief dit jaar afsluiten en onze zegeningen tellen. Ik wil u namens iedereen op Bon Repos en het bestuur hartelijk danken voor uw support in dit moeilijke jaar.

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti.

Erkende Bijbelschool op Bon Repos

De diploma-uitreiking is altijd een groot feest waarbij de familie van de studenten ook aanwezig is.

De Bijbelschool van stichting Hart voor Haïti is in 2002 opgericht door Johan Smoorenburg. Het doel van de Bijbelschool is om een goede Bijbelse opleiding te geven aan de voorgangers en geestelijke leiders van kerken op Haïti. “Er zijn wel veel kerken op Haïti maar goede Bijbelse kennis ontbreekt hier vaak”, legt Johan uit.

Er is een Raad van Bestuur ingesteld om de school te leiden. Naast Johan zijn hier ook twee voorgangers bij aangesloten, namelijk Meme Surpris en Seide Dufresne. Net als de normale scholen op Haïti loopt de Bijbelschool van september t/m juni. Het volledige schoolprogramma duurt drie jaar en de gehele Bijbel komt hierbij uitgebreid aan bod.

De Bijbelschool bevindt zich op het terrein van Bon Repos en jaarlijks melden zich zo’n 40 à 50 studenten aan per klas. De studenten komen vanuit de hele omgeving en onder hen bevinden zich niet alleen voorgangers. Dat vindt voorganger Meme Surpris mooi om te zien. “Ook jonge mensen die de kerk bezoeken komen naar de Bijbelschool omdat ze graag meer willen leren over Gods woord. Daarnaast ook mannen en vrouwen die een taak hebben in hun gemeente, zoals oudsten die meer kennis van de Bijbel willen hebben.”

De vakken op de Bijbelschool worden gegeven door goed opgeleide en specialistische leraren. Ook is de Bijbelschool erkend door de regering, door het Ministerie van Religie. Helaas is door de situatie in het land de school momenteel nog niet open, net zoals de gewone scholen die ook nog gesloten zijn.