Papi Pierre is overleden

Onder deze naam stond Peter Rothuizen bekend bij de bewoners van het
kinderdorp Bon Repos in Haiti. Iedere keer als hij op bezoek kwam was het feest en dat gebeurde de afgelopen jaren wel zo’n 30 keer. Want hij had een hart voor Haiti, vanaf het begin dat hij daar kwam. Hij was voorganger van de Morgenstond-gemeente in Den Haag en kwam begin jaren ’80 in contact met Johan Smoorenburg en zijn vrouw. Die waren na een paar jaar werken op Martinique en Haiti op verlof in Nederland. Uit de gesprekken die ze toen hadden ontstond het idee een christelijke organisatie op te richten om kinderen in Haiti op te vangen. Dat gebeurde in 1981, waardoor de stichting de naam Hart voor Haiti kreeg en een stevige achterban ontstond om dat te realiseren.

Gemeenten gingen het werk steunen en sponsors maakten de bouw
van het dorp mogelijk. Vele keren ging Peter dat met eigen ogen bekijken, had hij oog voor de kinderen die hij kende en sprak hij in kerkdiensten. Later deed hij dat ook in het toen geopende centrum, waar veel conferenties werden gehouden, want ook dat had zijn hart, de groei en opbouw van gemeenten. Hij werd dan vertaald door Johan. Want na die 1ste ontmoeting werden ze steeds meer vrienden, die samen – hij hier en Johan in Haiti – het werk geestelijk en financieel opstartten en uitbreidden. Johan noemt Peter de 2de oprichter van de stichting, zonder wie het werk niet mogelijk was geweest. Hij bestuurde de stichting jarenlang en werd bij zijn afscheid ere-voorzitter. De laatste jaren werd zijn gezondheid zo broos, dat een reis naar Haiti onmogelijk was, helaas.

Op 7 december is hij overleden. Veel kinderen en anderen daar zullen voor
hem een grote plek in hun hart hebben en warme herinneringen aan wat hij voor hen deed. Ook als stichting zijn we dankbaar voor zijn grote en lange inzet en liefde voor onze stichting en de kinderen en het land van Haiti.

Bendes zorgen voor onrust en brandstiching

Dit heftige filmpje kregen we van Johan Smoorenburg . Je ziet hier mensen in paniek een wijk uit komen rennen. Ze vluchten voor een bende die zich de “toepasselijke” naam ‘Barbecue’ heeft gegeven. Dit is al de tweede keer dat deze bende namelijk een stuk van Port au Prince in de fik steekt. Daarnaast heeft deze bende deze week een schoolbusje met 15 kinderen gekidnapt. We weten niet hoe het met de kinderen is, alleen dat de bende heel veel geld vraagt. Er wordt gezegd dat er 2 kinderen dood zijn.

In het filmpje vraagt een man eerst “wat gebeurt er? wat gebeurt er?” “Kijk, kijk er is voor. De mensen huilen! Ze steken alles in brand!” Ook de vrouw met de oude vrouw onder haar arm gilt: “Ze steken alles aan, ze verbranden alles!” Dat herhalen de anderen ook.

Bid mee voor Haïti! 

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws volg dan ook onze facebookpagina

Rellen in Port au Prince

Vanuit het team op Haïti krijgen we wederom melding binnen dat er veel onrusten in de hoodstad Port au Prince plaats vinden. Auto’s worden in brand gestoken en mensen groepen mensen maken de straten onveilig. Het team blijft zo veel mogelijk binnen en neemt geen enkel risico. Alleen als het echt noodzakelijk is gaan ze het kinderdorp uit.

Storm Laura laat een ravage achter

Storm Laura

Zondag 23 augustus raasde de tropische storm Laura over Haïti. Heftige modderstromen vernielden alles op hun pad, brachten schade aan huizen en daarmee nog meer problemen voor de mensen. Het zijn zware tijden voor Haïti in een land wat al zo veel problemen kent.

Volgens de laatste cijfers zijn er tenminste 31 (officiële) doden en 8 mensen worden vermist. Verwacht wordt dat het aantal doden echter veel hoger ligt maar op het moment van schrijven is de informatievoorziening vanuit de overheid slecht. Meer dan 8.000 mensen zijn slachtoffer geworden van de storm en hebben schade aan hun huis. Sommigen hebben zelfs geen thuis meer doordat hun huis volledig is weggevaagd. Voor de mensen die aan de rivier wonen is dit risico altijd het grootst. Velen van hen konden niks anders doen dan hulpeloos toekijken hoe de modderstromen hun huizen en bezittingen wegvaagden.

Tijdens een storm als Laura komen er veel praktische problemen naar boven. Zo zijn er gezinnen die moeten evacueren maar hier niet de middelen voor hebben. Dat kan erg angstaanjagend zijn want op het moment dat de rivieren overstromen komen er nog grotere problemen. Dan nog de ondergelopen huizen, je kunt je voorstellen wat voor schade en troep dat achterlaat. Huizen vol met modder, opgehoopt tegen de muren aan, bezittingen begraven en waarschijnlijk niks meer waard. Veel bruggen en wegen zijn ook beschadigd en sommige delen van het land zijn alleen nog maar via de lucht of het water te bereiken. Ook zijn er veel landbouwgewassen verloren gegaan door de storm. Van sommige gewassen wordt geschat dat wel 50 tot 70% verloren is. We mogen dankbaar zijn dat de tropische storm geen orkaan was boven Haïti, want een tropische storm is al meer dan het land aan kan. Haïti is kwetsbaar voor landverschuivingen en overstromingen en deze dingen zijn altijd vrijwel direct aan de orde bij heftige regenval.

Bovenstaand artikel heeft in onze nieuwsbrief gestaan.