Vrijwilligers gezocht

Zorg dragen voor weduwen en wezen en hen bijstaan in hun nood.

Volgens het bijbelboek Jacobus is dat een belangrijk onderdeel van zuivere godsdienst.
Johan Smoorenburg brengt dat, samen met zijn medewerkers, al dertig jaar in praktijk op Haïti.

De Nederlandse tak van dit prachtige werk wordt georganiseerd door stichting Hart voor Haïti.
Wij mogen eraan bijdragen dat het werk op Haïti zo goed mogelijk wordt voortgezet. Hiervoor onderhouden de (vernieuwde) website en brengen nieuwsbrieven uit. We begeleiden projecten en leggen daarover verantwoording af. We verzorgen de administratie en zorgen voor een jaarverslag, waarover de accountant zijn oordeel geeft. Voor ons is dat vanzelfsprekend vrijwilligerswerk. Het is immers in de eerste plaats
het werk van onze God en we mogen ook zijn zegen daarop ervaren!


Door inzet van vrijwilligers houden we ook de kosten laag, zodat de giften zoveel mogelijk ten goede komen aan het werk op Haïti. In het aardbevingsjaar 2010 was dat meer dan 96 cent van iedere euro. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen: het is ook best een klus.

Zeker na de aardbeving moest er natuurlijk veel worden georganiseerd, geregeld, gepland en gecoördineerd. Dan geldt het nuchtere Hollandse spreekwoord van de vele handen die het werk licht maken.

We zijn als bestuur van Hart voor Haïti op zoek naar mensen die ons willen helpen om het werk op Haïti ook in de toekomst mogelijk te maken. Nieuwe ”collega’s” die een financiële administratie kunnen bijhouden en een jaarrekening kunnen maken, zijn zeer welkom. En dat geldt ook voor mensen met kennis en ervaring in ICT, voor het bijhouden van de website en het onderhouden van de database. We denken ook aan het gebuik van de social media bij het werk van Hart voor Haïti, alsook het regelmatig verschijnen van de
nieuwsbrief en ander drukwerk.

Iedereen die zijn kennis en ervaring wil inzetten voor het werk van Hart voor Haïti is van harte welkom! Aanstormend talent heeft een streepje voor. Wij willen graag de jongere generaties betrekken bij het werk van onze stichting. Als je belangstelling hebt, nodigen we je graag uit om informatie in te winnen bij Robin Vlug (voorzitter) op telefoonnummer 06-22208613 of via mailadres r.vlug@hartvoorhaiti.nl

Ook kun je terrecht bij onze penningmeester:
Reinoud Talsma via 06-48055330 of r.talsma@hartvoorhaiti.nl.

We kijken uit naar je reactie!

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 09 feb 2012