Bijzondere actie voor studiefonds

Run+for+Health+006+kleinHelp jij mee om jonge mensen uit ons dorp een medische opleiding te laten volgen?

Stichting Run4health organiseert een sponsorloop waarvan de opbrengsten ten goede komen aan Hart voor Haiti. De opbrengst van deze actie zullen we gebruiken voor een aantal gemotiveerde studenten die heel graag hun medicijnen studie af willen ronden en hun kennis lokaal in willen zetten. Help jij ook mee?

Loop mee in de Run4health, en laat je via de website sponsoren voor 8, 21 of 42 kilometer hardlopen.

Loop je niet zelf? Sponsor dan 1 van de lopers! Meer informatie en inschrijven kan viawww.run4health.nl

Radio spot – Groot Nieuws radio

Met dank aan een sponsor hebben we een radiospot kunnen opnemen. Deze zal de komende maanden uitgezonden worden op Groot Nieuws radio. Als organisatie zijn we erg dankbaar voor mensen die ook op deze wijze de stichting ondersteunen en een warm hart toedragen.

Via onderstaande link is het mogelijk om de radiospot te beluisteren.

Radio spot – Groot Nieuws radio

Pinksterconferentie 2013

Al jarenlang zijn we als stichting van de partij op de Pinsterconferentie. Een goede gelegenheid om in de stand mensen te ontmoeten en te vertellen over het werk op Haiti. Om dat mogelijk te maken waren er altijd voldoende vrijwilligers. Maar dit jaar -door ziekte, problemen of ander ongerief- is dat moeilijk. En toch willen we daar niet ontbreken van 17 t/m 20 mei !

Wie wil ons daarom in de stand komen helpen?

Een dagdeel (een morgen of deel van de middag) helpt ons al enorm. Dus op vrijdag van 17.30 tot 19.30 met vooraf wat uren opbouw. Op zaterdag en zondag van 10 tot 13, van 13 tot 16 of van 16 tot 19.30 uur. Op maandag van 10.30 tot 14 uur en
daarna de afbouw. Wilt u daar over nadenken??

U kunt zich opgeven bij Fransien van het secretariaat via secretariaat@hartvoorhaiti.nl of bellen via 06-54 326 957.

Bij voorbaat onze hartelijke dank,

want u vindt toch ook dat we op de
Pinksterconferentie horen?!

Hart voor Haiti en de financiën – uw steun blijft onmisbaar !

In onze nieuwsbrief en op de website praten we zelden over geld. Dankzij uw trouwe steun is dat ook niet nodig. Met uw hulp kon het Kinderdorp na de aardbeving van 2010 weer worden opgebouwd. En krijgen vele kinderen, binnen en buiten het dorp, beter onderwijs en een menswaardiger bestaan. Toch merken we nu dat de crisis ook aan de stichting Hart voor Haïti niet voorbij gaat. In 2012 zijn de inkomsten van de stichting duidelijk lager dan de afgelopen jaren. De daling van de giften, die wij gebruiken voor de kosten van het Kinderdorp, is in 2012 bijna 20 % ten opzichte van vorig jaar!

Aan de andere kant lopen de uitgaven natuurlijk door. Dat geldt bijvoorbeeld voor de salarissen van de kinderverzorgers en het onderwijzend personeel. Daarnaast is de
inflatie op Haïti veel hoger dan in Nederland. De voedselprijzen stijgen sterk in de wereld. En
vooral de allerarmsten merken dat. Een ontwikkeling van stijgende uitgaven en dalende
inkomsten kunnen wij uiteraard niet lang volhouden. Uit de boekhouding blijkt dat de inkomsten in 2012 bijna 25 % lager zijn dan de uitgaven voor hulpverlening op Haïti. Daar staat tegenover dat de kosten van de stichting in Nederland laag zijn. In 2011 konden we van iedere euro die binnenkwam ruim 92 cent aan hulpverlening op Haïti besteden. En hebben we maatregelen genomen om ook de uitgaven op Haïti te verlagen.

Daarnaast blijft uw steun onmisbaar. Dat geldt uiteraard voor uw eenmalige giften. December is ook op Haïti een dure maand. Als u de stichting steunt met een periodieke gift kunt misschien overwegen die iets te verhogen. Al is het maar om de inflatie op Haïti te compenseren. En we zijn ook erg blij met mensen die de stichting bedenken met een schenking of opnemen in hun testament. Tenslotte willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid om een kind te sponsoren. Wij zoeken nog voor ca. 80 kinderen een sponsor via ons kinderadoptieplan. Kortom, elke bijdrage naar draagkracht, groot of klein, is welkom en nodig!

Met hartelijke groeten,

Reinoud Talsma,

penningmeester