De stichting

In Nederland werkt het bestuur van Hart voor Haïti -samen met een heleboel vrijwilligers en donateurs- aan het mogelijk maken van de hulpverlening op Haïti. Dat werk in Nederland bestaat vooral uit fondsenwerving en informatievoorziening. Zo onderhouden we deze site en de nieuwsbrief, zorgen we ervoor dat de medewerkers op Haïti salaris krijgen en zetten we met het team op Haïti de lijnen uit voor de toekomst. Met enige regelmaat gaat een deel van het bestuur naar Haïti om het team daar te ondersteunen en te bemoedigen.

Lage overheadkosten
Het bestuur en de andere medewerkers van Hart voor Haïti in Nederland zijn allemaal vrijwillig verbonden aan de stichting. Op die manier komt uw gift rechtsstreeks op de plek waar het moet zijn, we hebben zeldzaam lage overheadkosten. Die zijn al jaren ver onder de tien procent. Meer informatie hierover is terug te vinden in onze jaarverslagen.

Samenwerken
Hart voor Haïti werkt samen met organisaties als Hart voor kinderenWilde GanzenICCO en EO-Metterdaad. Daarnaast maakt Hart voor Haïti deel uit van het Nederlandse Haïti-platform. Juist door deze organisaties en onze achterban kunnen we doorgaan met het werk op Haïti en dat hopelijk ook uitbreiden.


Hulpverlening – Wat doet Stichting Hart voor Haiti op Haiti?

appartement-hart-voor-kinderen1

Haïti is het armste land van het westelijk halfrond. Dat betekent dat er altijd mensen in nood zijn, en het vraagt veel wijsheid en kennis over de cultuur om te kiezen aan welke projecten je aandacht en geld geeft. Wij geloven dat het werk van Hart voor Haïti echt verschil maakt. De projecten die we ondersteunen veranderen de levens van kinderen, tieners, volwassenen en ouderen. Met Nederlandse ondersteuning wanneer dat nodig is, maar zoveel mogelijk vanuit de kracht van de Haïtianen zelf.

Terugblik
In 1982 startte de Nederlander Johan Smoorenburg met een kleinschalig project in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti. Met de hulp van het EO-programma Metterdaad werd een dorp voor kinderen gebouwd met de mooie naam Bon Repos (letterlijk: goede rust). Daar zouden zij veilig zijn, naar school kunnen en de Here God kunnen leren kennen. Want zowel voor Johan Smoorenburg als voor de andere vrijwilligers die betrokken waren bij dit project was het duidelijk dat dát is wat werkelijk verschil kan maken op Haïti: de liefde van de Here God. Nog steeds is dat de bron waaruit we putten. In Nederland, en op Haïti.


Onze roeping – Waarom doen we wat we doen?

Wij geloven dat ieder mens ertoe doet. Daarom willen we doen wat in ons vermogen ligt om de allerarmsten te helpen. Die hulp bestaat wat ons betreft zowel uit ontwikkelingshulp als evangelieverkondiging. De Here God is uiteindelijk de Enige die de schrijnende situatie op Haïti kan veranderen. Maar zonder ontwikkelingshulp is het nog moeilijker om die boodschap te laten landen. Daarom helpen we mensen met eten, onderdak, onderwijs, een toekomst. Op die manier ervaren ze de liefde van de Here Jezus op een heel praktische manier.

‘Ik verzeker jullie; alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broerders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

Mat 25:40

waarom hulp op haiti

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 31 mei 2020