De toekomst van de stichting

De toekomst van de stichting

In de jubileumeditie van de nieuwsbrief hebben we veel mogen laten zien van het werk van Hart voor Haïti. Hoe het allemaal begon en wat we allemaal hebben bereikt. In deze nieuwsbrief willen we niet terugkijken maar vooruitkijken naar de toekomst van de stichting. We geloven dat de stichting een toekomst heeft maar dat het werk er wel anders uit moet zien om te overleven. Er is verandering nodig.

Recent woonde Robin een presentatie bij van World Vision. “Wat ik daarvan geleerd heb is dat het stellen van duidelijke en haalbare doelen nodig is om gemotiveerd te blijven”, vertelt Robin. “En vooral niet door de waan van de dag de focus te verliezen.” Op Haïti zijn we nu al meer dan 42 jaar bezig en de lijst van behaalde doelen is lang. Los daarvan is het effect van onze aanwezigheid op Bon Repos enorm geweest voor zeker 850 jonge mensen, die vaak als kind bij ons kwamen en daar een christelijke opvoeding mochten krijgen.

Nieuw leiderschap

Wat we wel zien aankomen, is dat Johan steeds ouder wordt. Logischerwijs zal hij binnen enkele jaren de leiding moeten overdragen aan nieuw leiderschap. “Enkele jaren geleden hebben we het idee om vervanging voor hem te vinden losgelaten”, legt Robin uit. “We zijn van mening dat een project als Hart voor Haïti het verdient om door lokaal leiderschap verder geleid te worden. Een uitdaging is dan om de juiste mensen te vinden, die loyaal en gedreven zijn en het niet enkel als hun werk zien maar ook echt de roeping hebben om met dit mooie project ook echt wat te mogen betekenen voor hun eigen volk. Ook is het voor ons als bestuur belangrijk naar hen te luisteren wat volgens hen nodig is en daarnaast haalbaar. We geloven dat we inmiddels een mooie groep betrokken mensen hebben gevonden.”

Uit de gesprekken met het lokale bestuur kwamen de volgende doelen en het bestuur in Nederland gaat zich inzetten om dit samen met hen te realiseren:

  • De school openhouden en kinderen uit de regio de kans bieden om goed onderwijs te ontvangen. Daarbij de leiding van de school, inclusief de financiële verantwoording neerleggen bij een Haïtiaans team.
  • Het studiefonds beschikbaar houden voor enkele briljante studenten en hen zo de mogelijkheid bieden verder te studeren.
  • De dagelijkse verantwoording voor de jonge kinderen die nog op het project wonen, hen een veilige christelijke opvoeding geven en leiden naar volwassenheid.
  • Minstens 10% van het beschikbare budget besteden aan diaconale hulp, zoals hulp aan jonge alleenstaande moeders.
  • De laatste ouden van dagen blijven verzorgen en liefde en aandacht geven, maar geen nieuwe mensen meer aannemen. Dit project is helaas te kostbaar geworden voor ons.
  • De kerk en de Bijbelschool blijven faciliteren maar ook onder Haïtiaans leiderschap.

U ziet dat de focus voor de toekomst van de stichting iets anders is komen liggen en meer gericht op onderwijs en hulp en ondersteuning bij de vaak zware levensomstandigheden.

Natuurlijk zal de stichting zich in Nederland blijven inzetten om bovenstaande doelen zoveel mogelijk te behalen, maar helaas hebben we net als veel van onze bevriende andere organisaties te maken met teruglopende inkomsten. Er zijn veel goede projecten wereldwijd en de concurrentie is soms moeilijk. “Daarom zijn we zo enorm blij met u als onze stabiele achterban. Niet alleen omdat u betrokken bent bij en geïnteresseerd in ons werk maar ook omdat u financieel bijdraagt om dit alles mogelijk te maken. We hopen en bidden dat dit mooie werk door mag gaan en tot zegen mag zijn voor velen op Haïti, ook als er andere tijden zullen aanbreken”, sluit Robin af.

De toekomst van de stichting - vlag wordt dagelijks gehesen

Aan de start van elke schooldag wordt de vlag van Haïti gehesen.

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 31 dec 2023