Haïti op het appèl in Genève

Op 9 en 10 oktober boog het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties zich in Genève over de situatie van de mensenrechten in Haïti. Het Mensenrechtencomité trad er in dialoog met een delegatie van de Haïtiaanse overheid. Een opmerkelijk feit, want hoewel Haïti reeds in 1991 het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten ratificeerde, verscheen de Haïtiaanse overheid nooit eerder op het appel om de mensenrechtensituatie in haar land voor het Comité te komen toelichten…

In het kielzog van de overheidsdelegatie reisden vertegenwoordigers van 15 organisaties uit de civiele samenleving mee om een schaduwrapport in te dienen bij het officiële rapport van de Haïtiaanse overheid. Onder hen ook drie Haïtiaanse partnerorganisaties van Broederlijk Delen: het Plateforme des Organisations Haïtiennes des Droits humains (POHDH), het Réseau National de Défense des Droits Humains (RNDDH), en de Commission Episcopale Justice et Paix (JILAP). Bij terugkomst brachten zij op een persconferentie verslag uit van hun ervaringen in Genève en hun bedenkingen bij het eerste rapport van de Haïtiaanse overheid voor het Mensenrechtencomité…

“De Haïtiaanse overheid heeft deze oefening onvoldoende ernstig genomen”, stelde Vilès Alizar, programmacoördinator van RNDDH. “Niet alleen liet de overheid zich vertegenwoordigen door een afgevaardigde van de eerste minister, in haar rapport verwarde de overheid bovendien socio-economische cijfers met cijfers inzake de mensenrechtensituatie in het land”. Die laatste zijn nochtans onrustwekkend. Zo stelden mensenrechtenorganisaties onder andere vast dat 80% van de gevangenen in Haïti in hechtenis zitten zonder dat hun zaak ooit voor een rechter is gekomen. Een groot aantal mensen is slachtoffer van gewelddadige ontruimingen uit informele nederzettingen, velen onder hen slachtoffers van de aardbeving van 2010 die nog geen permanente woning vonden. De voorzitter van het mensenrechtenplatform POHDH werd op klaarlichte dag samen met zijn vrouw op straat neergeschoten en andere mensenrechtenverdedigers ontvingen doodsbedreigingen. Bovendien is er nog de kwestie van de uitgestelde verkiezingen van 2011 die tot op vandaag niet werden georganiseerd…

“Wat ik jammer vind, is dat de Haïtiaanse overheid geen dialoog aanging met de civiele samenleving voor de samenstelling van haar rapport”, stelde Antonal Mortimé van het mensenrechtenplatform POHDH. Een dieptepunt tijdens de sessie in Genève kwam er toen Rose Anne Auguste, afgevaardigde van de eerste minister en hoofd van de Haïtiaanse delegatie, mensenrechtenorganisaties ervan beschuldigde van mensenrechten een commercie te maken. “Ze stelde de mensenrechtensector voor als een bedreiging voor het land”, betreurt Antonal Mortimé. “Door haar optreden bevestigde Rose Anne Auguste de zwakte van de Haïtiaanse overheid om mensenrechten vol op de agenda te plaatsen”, bevestigt Jocelyn Colas van JILAP, “Op een dergelijk appel verwacht de commissie vertegenwoordigers van de hoogste autoriteiten van het land.”

Ondanks de stevige kritiek vanuit de mensenrechtensector, is men het er wel over eens dat Haïti een stevige stap vooruit zette door voor het eerst voor het Mensenrechtencomité in Genève te verschijnen. In januari 2015 herdenkt Haiti bovendien voor de vijfde maal de aardbeving van 2010 en later op het jaar vinden er hoogst waarschijnlijk algemene verkiezingen plaats. Voor de mensenrechtensector in Haiti zal ook 2015 een jaar van waakzaamheid worden….

bron : http://www.mo.be/wereldblog/ha-ti-op-het-appel-gen-ve

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 27 okt 2014