Hart voor Haiti en de financiën – uw steun blijft onmisbaar !

In onze nieuwsbrief en op de website praten we zelden over geld. Dankzij uw trouwe steun is dat ook niet nodig. Met uw hulp kon het Kinderdorp na de aardbeving van 2010 weer worden opgebouwd. En krijgen vele kinderen, binnen en buiten het dorp, beter onderwijs en een menswaardiger bestaan. Toch merken we nu dat de crisis ook aan de stichting Hart voor Haïti niet voorbij gaat. In 2012 zijn de inkomsten van de stichting duidelijk lager dan de afgelopen jaren. De daling van de giften, die wij gebruiken voor de kosten van het Kinderdorp, is in 2012 bijna 20 % ten opzichte van vorig jaar!

Aan de andere kant lopen de uitgaven natuurlijk door. Dat geldt bijvoorbeeld voor de salarissen van de kinderverzorgers en het onderwijzend personeel. Daarnaast is de
inflatie op Haïti veel hoger dan in Nederland. De voedselprijzen stijgen sterk in de wereld. En
vooral de allerarmsten merken dat. Een ontwikkeling van stijgende uitgaven en dalende
inkomsten kunnen wij uiteraard niet lang volhouden. Uit de boekhouding blijkt dat de inkomsten in 2012 bijna 25 % lager zijn dan de uitgaven voor hulpverlening op Haïti. Daar staat tegenover dat de kosten van de stichting in Nederland laag zijn. In 2011 konden we van iedere euro die binnenkwam ruim 92 cent aan hulpverlening op Haïti besteden. En hebben we maatregelen genomen om ook de uitgaven op Haïti te verlagen.

Daarnaast blijft uw steun onmisbaar. Dat geldt uiteraard voor uw eenmalige giften. December is ook op Haïti een dure maand. Als u de stichting steunt met een periodieke gift kunt misschien overwegen die iets te verhogen. Al is het maar om de inflatie op Haïti te compenseren. En we zijn ook erg blij met mensen die de stichting bedenken met een schenking of opnemen in hun testament. Tenslotte willen wij u graag wijzen op de mogelijkheid om een kind te sponsoren. Wij zoeken nog voor ca. 80 kinderen een sponsor via ons kinderadoptieplan. Kortom, elke bijdrage naar draagkracht, groot of klein, is welkom en nodig!

Met hartelijke groeten,

Reinoud Talsma,

penningmeester

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 20 dec 2012