Hart voor Haïti – vroeger en straks

Dit jaar is het precies 40 jaar geleden dat stichting Hart voor Haïti in Nederland is opgericht. We mogen met dankbaarheid terugzien op een bijzondere tijd vol zegen, verdriet, geweld, revoluties, staatsgrepen en de vele rampen waar we middenin hebben gezeten. We zeggen met ‘dankbaarheid’ omdat door dit alles heen stichting Hart voor Haïti een zegen is geweest voor duizenden mensen. Honderden kinderen zonder enig vooruitzicht zijn opgevangen in ons kinderdorp en hebben vandaag de dag een leven.

Wanneer oude zendelingen en/of voorgangers hun werk niet kunnen doorgeven aan nieuwe aanwas dan bloeden veel van deze stichtingen dood. Dit is echter niet de visie van stichting Hart voor Haïti en ook niet die van Johan Smoorenburg. Om door te kunnen gaan als stichting zijn we druk bezig met het aanpassen van onze visie zonder af te doen aan onze Bijbelse waarden. “Bij velen staat Hart voor Haïti vooral bekend om het kinderdorp en om de naam van Johan die verbonden is aan dat dorp”, vertelt Robin. Maar het werk is natuurlijk veel meer dan dat, en terwijl we onze nieuwe visie uitwerken zullen we ons hier meer op gaan focussen. Daarom vertellen we in deze nieuwsbrief graag wat over de bestaande én nieuwe pijlers van het werk van de stichting.

Geestelijk werk

Als stichting hebben we twee kerkelijke gemeenten mogen oprichten. Eén in Bon Repos en één in het binnenland van Léogâne, die inmiddels volkomen door Haïtiaanse voorgangers wordt gerund. Naast deze kerkelijke gemeenten hebben we ook een bijbelschool opgezet die officieel erkend is door de regering. Op onze scholen wordt er lesgegeven door christenen die ook de Bijbel onderwijzen. Johan: “Ook hebben we veel evangelisatiecampagnes gehouden en in het seminarcentrum op het kinderdorp ook zelf veel geestelijke seminars georganiseerd. Dit werk gaat nog altijd door.”

Kinderdorp

Sinds 1983 zijn er op het kinderdorp zo’n 700 kinderen opgevangen en opgegroeid. De visie in Nederland op weeshuizen is volkomen veranderd en roept op om kinderen onder te brengen bij families. We moeten hier heel voorzichtig mee zijn, omdat er op Haïti zo’n 250.000 kindslaven zijn. Arme vrouwen brengen hun kinderen bij families onder, in de hoop dat ze dan ook naar school worden gestuurd. Het tegendeel is helaas waar en veel van deze kinderen worden beschadigd en komen op straat terecht. “We willen graag kijken hoe we deze nieuwe aanpak als stichting kunnen gaan doorvoeren, maar dit moet wel veilig kunnen. Als bestuur zijn we aan het nadenken over hoe we dit het beste kunnen doen”, licht Robin toe.

Scholen

We hebben twee scholen opgericht: één in Bon Repos en één in Léogâne. Elke school bestaat uit 3 niveaus:

  • Een kleuterschool voor kinderen van 3 tot 6 jaar.
  • Een lagere school voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
  • Voortgezet en hoger onderwijs voor kinderen van 13 t/m 19 jaar.

In de afgelopen 40 jaar hebben op deze scholen een paar duizend kinderen hun onderwijs gekregen. Op dit moment volgen 675 kinderen en tieners onderwijs in Bon Repos en de school in Léogâne telt 150 leerlingen.

Ouden van dagen tehuis

Ons bejaardenhuis is een prachtig project binnen de muren van Bon Repos waar vele oudjes hun laatste jaren in rust en vrede hebben mogen doorbrengen (en nog steeds doorbrengen!). “We hebben hier zelfs een dame te wonen gehad die 112 jaar oud was”, aldus Johan.

Noodhulp

Hulpprojecten zijn er in de loop der jaren af en aan geweest. Van het uitdelen van voedsel en water tot het herbouwen van huisjes, scholen en handeltjes. We doen dit voor de mensen die alles kwijt zijn geraakt door aardbevingen en tropische stormen of door de vele opstanden die het land heeft gekend (en nog kent). We vertellen in deze nieuwsbrief wat meer over de verschillende hulpprojecten, zoals het gehandicaptenproject en de herbouw van een school in het zuiden (aardbevingsgebied). Ook lopen er momenteel diverse projecten in de gemeente Hinche in het binnenland van Haïti. Hinche ligt in een zeer arme streek en op het moment zijn we hier bezig met de bouw van een schooltje en loopt er ook een voedselproject.

Studiefonds

Het studiefonds is een van de nieuwe pijlers van de stichting waar we de afgelopen tijd al wat meer over hebben verteld. Door in te zetten op de ontwikkeling en scholing van zoveel mogelijk Haïtiaanse jongeren banen we voor hen en hun naasten de weg naar een stabiele en hoopvolle toekomst. Robin: “Dit is een mooie pijler waar we vele kanten mee op kunnen en die ook in de toekomst goed stand kan houden. We zijn als bestuur achter de schermen druk bezig om het studiefonds vorm te geven en op te zetten.”

Met deze pijlers en de nieuw te ontwikkelen visie biedt dit een toekomst voor stichting Hart voor Haïti. We hebben een uitstekend bestuur in Nederland en een goede directie op Haïti waarop we voort kunnen bouwen. Veranderingen zijn noodzakelijk, daar zijn we dan ook druk mee bezig en we houden u hiervan op de hoogte.

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 24 mrt 2022