Jean Claude Tess

In de vorige nieuwsbrief zijn we begonnen om het lokale bestuur op Haïti aan u voor te stellen. Vandaag laten we Jean Claude Tess (61 jaar) verder aan het woord. Hij werkt met de kinderen en jongelui, vooral op geestelijk gebied en met kerkelijke activiteiten. Ook houdt hij toezicht op de school.

Van 2011 tot 2016 werkte Jean Claude ook al voor de stichting. Toen als toezichthouder op school. Nu zit hij sinds 4 jaar bij het lokale bestuur van het kinderdorp. “Ik ben medeverantwoordelijk voor wat hier gebeurt met de kinderen en de oudjes wanneer er problemen zijn”, licht hij toe. Sinds hij deze baan heeft woont hij in een appartement boven het kantoor van de stichting. “Ik woon hier alleen maar ik ben wel getrouwd en ik heb ook een dochter. Zij wonen momenteel in het binnenland vanwege het gevaar.”

Nu Johan en Wilcie niet op het project zijn valt het onder zijn taken om het werk van de stichting te coördineren. Dit samen met de andere verantwoordelijken, zoals Mr. Kesto en Shedeline en onder begeleiding van Johan en Wilcie met wie hij regelmatig telefonisch contact heeft. Dat Johan en Wilcie er nu niet zijn maakt de werkzaamheden wel eens lastig. “Het is echt een uitdaging en elke dag zijn er veel problemen. Zo lopen we ook tegen moeilijkheden aan met personeel dat niet goed luistert en er met de pet naar gooit nu Johan en Wilcie er niet zijn”, vertelt Jean Claude. Verder is er van alles te doen en te regelen voor de kinderen en tieners maar ook moeten er boodschappen gedaan worden buiten het dorp. “Dit is niet makkelijk omdat het vaak te gevaarlijk is om het kinderdorp te verlaten. Er wordt veel geschoten rondom het kinderdorp. Ik zie het ook als mijn taak om de kinderen en het personeel in die situaties gerust te stellen.” De problemen in het land hebben ook hun uitwerking op de jongelui. Het beïnvloedt hun gedrag op een negatieve manier en ook in die situaties gaat Jean Claude de confrontatie met hen aan om dit op te lossen. Zo heeft elke dag weer nieuwe uitdagingen. “Ondanks deze spanningen en problemen geeft het werk mij ook veel plezier. Ik kan een voorbeeld zijn voor de jongelui en wordt ook uitgedaagd om oplossingen te bedenken. Zoals hoe ik de jongelui bezig kan houden nu de scholen alweer twee maanden dicht zitten.”

Jean Claude is blij dat hij voor een stichting kan werken die zoveel doet voor Haïti, en al zoveel heeft gedaan in het verleden. “Dit werk heeft mijn hart en daarom kan ik ook alles geven om dit werk goed te doen. Zo hoop ik wat te betekenen voor zoveel mogelijk mensen op Haïti.”

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 03 jun 2024