Kinder Adoptie Plan (KAP)

Door het Kinder Adoptie Plan wordt gezorgd voor een structurele ondersteuning van de kinderen in het kinderdorp.

Met het Kinder Adoptie Plan worden kinderen, ook door duo-adoptie, structureel ondersteund in de leeftijd van baby tot ongeveer 18 jaar. De hulp voorziet in christelijk onderwijs, gezonde voeding, huiswerkbegeleiding, medische zorg, sport en spel, vakonderwijs (vervolgstudie) en bijbelles.

Jonge Haitiaanse christenvrouwen verzorgen de kinderen in de appartementen. Zij werken zes dagen per week full-time. Op een rustdag neemt een “tante” het werk over. Dat is dan weer een “moeder” in opleiding. Op deze manier wordt zoveel mogelijk een gezinssituatie nagebootst. Deze jonge vrouwen krijgen opleiding in kinderverzorging en hygiëne ter plekke o.l.v. één van de leidinggevende personen.

Stichting Hart voor Haïti ‘faciliteert’ vanuit haar secretariaat de relatie tussen sponsor en kind. Alle vragen die u heeft kunnen direct vanuit Nederland beantwoord worden. Door correspondentie is er, voor u als deelnemer, persoonlijk contact tussen sponsor en kind mogelijk wat de ontwikkeling van het kind zeer ten goede komt.

Sponsors worden aangemoedigd om voor de kinderen persoonlijk te bidden. Ook de kinderen wordt geleerd om voor hun hulpverleners te bidden. Het maandelijkse sponsorbedrag van € 32,- ** per maand is een deelbijdrage aan de benodigde kosten per kind. De aanvullende kosten worden vanuit financiële bijdragen door derden (achterban, stichtingen, bedrijven, kerkelijke instellingen etc. gefinancierd).

De acht pijlers van kinderadoptie bij de stichting zijn: geestelijke vorming, gezonde voeding, goed onderwijs, geborgenheid, huiswerkbegeleiding, medische zorg, sport en spel en voorlichting.

Lees voor meer informatie onze informatie folder

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 25 jan 2013