Nieuwsberichten over Haiti

Ook al gaat de meeste aandacht uit naar de VS en de schade die orkaan Sandy daar heeft aangericht, toch lijken de gevolgen in het Caraibisch gebied nog veel groter. Jamaica, Cuba, de Bahama’s en de Domincaanse Republiek hebben zwaar te lijden gehad. Maar nergens is de situatie zo ernstig als in Haïti, het armste land van het westelijk halfrond. Het beetje vooruitgang dat daar na de aardbeving en een cholera-epidemie was ontstaan, heeft Sandy weer helemaal teniet gedaan. Bijna 2 miljoen mensen zijn daar slachtoffer van geworden. Er zijn zo’n 60 doden gevallen, 200.000 huizen zijn beschadigd, tentenkampen van de bijna een half
miljoen Haïtianen die daarin al 2 jaar wonen spoelden weg, net als (vaak lokale, kleinere) ziekenhuizen, bruggen en wegen. Daar houdt de ellende niet op, want nog ernstiger heeft de landbouw geleden. De bananenoogst is verloren gegaan en voedselvoorraden zijn
vernietigd, terwijl die al verminderd waren door de gevolgen van orkaan Isaac deze zomer.
De voedselprijzen zullen daardoor nog verder stijgen en voor velen onbetaalbaar worden.
Mensen daar zijn bang dat door alle media-aandacht voor de orkaanschade in de VS de wereld Haiti zal vergeten.

(bron : Leidsch dagblad 2012-11-06)

 

Artsen zonder Grenzen hebben bijna 2 keer zoveel cholera-patienten behandeld sinds de orkaan Sandy over een deel van Haiti trok. Half oktober werden door hen zo’n 500 mensen per week  behandeld, wat nu is gestegen tot 800. Dit zijn cijfers uit vooral de hoofdstad en de regio er omheen. door verwoeste wegen is nog altijd niet duidelijk hoe de situatie in de rest van land is.

Een rapportage van de Algemene Rekenkamer  vermeldt dat SHO (Samenwerkende Hulporganisaties) steeds beter rekenschap geven van het geld dat ze ontvingen voor Haiti. In een TV aktie na de aardbeving werd 112 miljoen Euro ingezameld, waarvan 85 miljoen is uitgegeven. Dat is gebruikt voor de bouw van huizen, scholen, gezondheidszorg en leningen aan kleine bedrijfjes.

Vier vanuit Nederland werkende hulporganisaties hebben na de zomer hun aktiviteiten op Haiti afgerond. Het betreft Terre des Hommes, Tear, Dorcas en Cordaid Mensen in nood.

Dit betekent echter niet dat Haiti is herbouwd, want dat duurt jaren. Moeilijke werkomstandigheden, een zwakke overheid, extreme armoede en grote onveiligheid zijn extra faktoren die die herbouw vertragen. Elf andere hulporganisaties blijven nog werkzaam tot uiterlijk eind 2014.*

(*noot : Stichting Hart voor Haiti, actief sinds 1982, blijft actief hulpverlening bieden).

Volgens oud-rebellenleider Philippe groeit op Haiti de kans op een staatsgreep door oud-militairen. Na een aantal staatsgrepen werd het leger in 1995 opgeheven, waardoor ook duizenden werkloos werden. Nu hebben veel van deze oud-militairen leegstaande legerkampen in bezit genomen en sindsdien hebben duizenden -vaak gewapende- vrijwilligers zich bij hen aangesloten. Ze willen niet vertrekken, want ze eisen dat het leger heropgericht wordt. Deze groepen zijn een steeds belangrijker machtsfaktor, die de regering nauwelijks onder controle heeft. Die heeft daarvoor niet meer dan 8000 politieagenten tot zijn beschikking.

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 06 nov 2012