Oprichting Studiefonds Stichting Hart voor Haïti

Jongeren moeten worden toegerust voor hun terugkeer in de Haïtiaanse maatschappij. Daarvoor is het noodzakelijk dat ze een studie kunnen volgen waarmee ze zich verder kunnen ontwikkelen. Stichting Hart voor Haïti gaat daarom een studiefonds op te richten dat hen helpt en ondersteunt bij hun re-integratie.

Daarnaast ondersteunt de stichting met dit studiefonds bij aan kinderen die basisonderwijs en vervolgonderwijs volgen, waarvan de kosten niet op een andere wijze vergoed kunnen worden..

Studiefonds piramide
In het studiefonds zullen verschillende gradaties komen. Deze vormen als het ware een soort piramide en is afhankelijk van het niveau, maar vooral ambitie en inzet van het kind, c.q. de jongere. Onderaan heb je de basis voor alle kinderen: de basisschool en middelbare school. Daar financieren
we hen die niet via een andere weg deze kosten bekostigd krijgen.

Daarna volgen de vakopleidingen (MBO-niveau) dan wel de HBO-opleidingen, ook weer afhankelijk van niveau en ambitie.

Tenslotte behoort het volgen van een universitaire opleiding ook tot de mogelijkheden.

Prestatiecontract
Voor elk deel van de piramide zullen we een prestatiecontract opstellen die de jongeren moeten ondertekenen.

Bij een hogere opleiding zijn uiteraard ook hogere kosten gemoeid. Hoe hoger de opleiding en navenante kosten – des te steviger de voorwaarden en des te strakker de monitoring van de voortgang van de studie.

Instrument voor de monitoring
Om de voortgang van de resultaten goed te volgen en te monitoren is het nodig dat we zowel in Haïti als in Nederland een toegankelijk systeem nodig hebben voor de registratie in Haïti en de monitoring in Nederland. Hiervoor wordt een eenmalige investering noodzakelijk geacht ingeschat
op € 15.000,=. Het Programma van Eisen hiervoor wordt binnenkort vastgesteld.

Verdere ondersteuning uitgeplaatste jongeren
Op jaarbasis ondersteunen we op dit moment 64 jongeren in hun thuissituatie met klein (maandelijks) bedrag voor onderhoud, bijdrage familie en zakgeld

Kosten studiefonds Jaar 2021
In onderstaande tabel staat de kosten op jaarbasis vermeld. Deze bedragen naar verwachting rond de € 82.000 in 2021 exclusief € 15.000 eenmalige kosten. Het jaar 2021 is het opstartjaar.

Voor het jaar volgend bedragen de kosten naar verwachting rond de € 165.000 en zullen voor volgende jaren op ongeveer hetzelfde niveau liggen. Het bedrag kan fluctueren op basis van het aantal kinderen en de kosten per student. Overigens wordt er gestuurd op genoemd aantal
studenten in de tabel.

Wanneer u een donatie wilt doen voor het studiefonds dan kunt u hiervoor gebruik maken van onderstaande donatieknop. Hartelijke dank !!Doneren Studiefonds


Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 13 jul 2021