Uitkijken naar kerst

Op Haïti is kerst het belangrijkste feest van het jaar. Iedereen kijkt ernaar uit en vooral de kinderen. Kerstavond (24 december) is heel speciaal voor ze en deze avond bestaat uit toneel, muziek, speciaal eten en (veel) snoep. “Dit jaar zijn er maar 21 kinderen op Bon Repos, waardoor het kleiner en eenvoudiger gevierd zal worden. Toch zal het een mooi feest worden, zowel voor de kinderen als de oudjes en het inwonende personeel”, vertelt Johan.

Normaal gesproken zorgt Wilcie met de oudere kinderen ervoor dat het hele terrein mooi versierd is voor de kerst. Maar ook dit jaar gaat dit helemaal goed komen en Mr. Tess zal dit samen met de jongeren op zich nemen. Op eerste kerstdag is er in de ochtend een kerkdienst die ook door mensen van buitenaf wordt bezocht. Tijdens deze feestelijke dienst worden er ook elk jaar zakken met snoep en koekjes uitgedeeld aan iedereen. De kinderen die op Bon Repos wonen krijgen met kerst ook altijd cadeautjes en na de kerkdienst mogen ze deze (eindelijk) uitpakken. ’s Avonds is er dan een uitgebreide en gezamenlijke kerstmaaltijd geserveerd aan lange tafels.

De kinderen (en jongeren) zijn al lange tijd voor kerst heel opgewonden en ze kijken heel erg uit naar de kerstperiode. De oudere kinderen vullen in de aanloop naar kerst altijd honderden zakken met snoep en koekjes om uit te delen op eerste kerstdag. Het snoepgoed verdwijnt hierbij niet alleen in de zakken maar ook in hun eigen mond… Johan weet dat de kerst dit jaar gezien de actuele toestand niet hetzelfde zal zijn als anders. “Het is jammer dat we er dit jaar zelf niet bij kunnen zijn. Maar ook zonder ons zal het een goede tijd en een mooi feest worden!”

Kerstactie voedselpakketten 2022

Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’

Lucas 3:11

Het zijn moeilijke tijden, ook in Nederland. Er is veel onzekerheid over de energieprijzen en de inflatie. Toch willen we juist in deze tijd richting de kerst ook denken aan de mensen die het nog slechter hebben. De situatie op Haïti is erg moeilijk momenteel en heel veel mensen lijden honger. Hart voor Haïti staat al zo’n 40 jaar klaar in dit land om te helpen in tijden van nood en dat willen we nu ook doen. Daarom organiseren we een voedselpakkettenactie om zo de allerarmsten op Haïti deze kerst een steuntje in de rug te geven.

De actie

Ons doel is om minimaal 300 voedselpakketten te verdelen onder de allerarmsten op Haïti. Voor 15 euro kunnen we 1 voedselpakket samenstellen. De pakketten zullen bestaan uit o.a. rijst, bonen, mais, bakolie, vlees- en/of visconserven en enkele hygiëneproducten zoals zeep en tandpasta. De actie loopt tot 15 december.

Doet u mee?

Helpt u ons om aan de 300 voedselpakketten te komen?
U kunt uw bijdrage overboeken op het rekeningnummer NL76 INGB 0005 3616 85 t.n.v. Stichting Hart voor Haïti te Amstelveen en onder vermelding van ‘Voedselpakkettenactie’.

U kunt ook doneren via de speciale pagina op geef.nl


Bedankt voor uw bijdrage, we waarderen dit zeer!

Dankbaar

Johan en Wilcie Smoorenburg

Wanneer deze nieuwsbrief uitkomt ben ik net 79 jaar geworden en alweer 13 jaar getrouwd met Wilcie. Ondanks deze hoge leeftijd en het feit dat ik voor de wereld een ‘oude man’ ben, voel ik me zeker niet oud. Daar ben ik ook dankbaar voor want er blijft genoeg te doen.

We wonen nog steeds in de Dominicaanse Republiek en zijn dagelijks druk bezig om het werk op Haïti in goede banen te leiden. We hebben meerdere malen per dag contact met de leidinggevenden ter plekke. Ook hebben we onlangs hier in de Dominicaanse Republiek een vergadering gehouden met de twee leidinggevenden van het project. Deze vergadering heeft drie dagen geduurd en in deze dagen hebben we al het werk doorgenomen.

We zijn dankbaar dat ons werk – ondanks het gevaar en de blijvende dreiging – door kan gaan. De kinderen, de oudjes en nu ook de gehandicapte jongeren zijn nog steeds veilig dankzij God. Ook de scholen hebben het afgelopen jaar redelijk normaal kunnen functioneren. Hierdoor konden de staatsexamens gewoon doorgaan en vele jongeren wachten momenteel vol spanning op hun resultaten. Genoeg reden dus tot dankzegging!

Beste vrienden, ik weet dat er ook in Nederland veel problemen zijn en dat veel families moeite hebben om rond te komen. Toch vragen we u dit werk te blijven steunen want dat is hard nodig. Wilcie en ik danken u hartelijk voor uw trouw in uw gebeden en gaven.

Hartelijke groeten en zegenwensen,

Johan en Wilcie Smoorenburg

Interview met Lourdy Theralus

Interview met Lourdy Theralus

Mijn naam is Lourdy Theralus. Ik geef al tien jaar het vak Frans op de school van Hart voor Haïti. Ik woon gelukkig dicht bij de school, namelijk in Lillavois. Hier ben ik ook opgegroeid.

Het afgelopen schooljaar is best een lastig jaar geweest voor ons. Door de onveiligheid, de bendes en de aanhoudende protesten en stakingen moest de school vaak gesloten blijven. Dit zorgde natuurlijk ook voor onrust bij de leerlingen. Er werd regelmatig geschoten in de buurt en daardoor voelden de kinderen zich onveilig. Dit maakte het lesgeven ook niet makkelijk. Wij als leraren hebben onze uiterste best gedaan hier goed mee om te gaan, ook door hierover te praten met de leerlingen. De leerlingen gingen na schooltijd in groepen naar huis, zodat ze zich veiliger voelden.

We hopen en bidden allemaal dat het nieuwe schooljaar goed en veilig zal verlopen. Helaas is de start van het schooljaar alweer een maand uitgesteld vanwege de vele protesten en het brandstoftekort. In plaats van begin september hopen we nu begin oktober van start te kunnen gaan.

Wat de leerlingen dit jaar vooral nodig hebben is stabiliteit. We vragen u dan ook hiervoor te bidden en dat de situatie op Haïti mag veranderen.

Hartelijke groeten en zegen,
Lourdy Theralus