Vrijwilligers gezocht

Zorg dragen voor weduwen en wezen en hen bijstaan in hun nood.

Volgens het bijbelboek Jacobus is dat een belangrijk onderdeel van zuivere godsdienst.
Johan Smoorenburg brengt dat, samen met zijn medewerkers, al dertig jaar in praktijk op Haïti.

De Nederlandse tak van dit prachtige werk wordt georganiseerd door stichting Hart voor Haïti.
Wij mogen eraan bijdragen dat het werk op Haïti zo goed mogelijk wordt voortgezet. Hiervoor onderhouden de (vernieuwde) website en brengen nieuwsbrieven uit. We begeleiden projecten en leggen daarover verantwoording af. We verzorgen de administratie en zorgen voor een jaarverslag, waarover de accountant zijn oordeel geeft. Voor ons is dat vanzelfsprekend vrijwilligerswerk. Het is immers in de eerste plaats
het werk van onze God en we mogen ook zijn zegen daarop ervaren!

Jubileum Johan Smoorenburg

Op 30 december was het 30 jarig feest van Papi Jean. Johan startte op 28 december 1981 zijn missie op Haïti. Zijn keuze  om op Haïti te gaan wonen en werken, kwam voort uit grote bewogenheid voor de kansarme mensen in dit land. Zijn liefde voor hen is zichtbaar geworden in het tot stand komen van Coeur pour Haïti.

Het laatste nieuws

30 jaar Haïti. Toen ik ergens in 1980 mijn eerste reis maakte naar Haïti, vanaf Martinique waar ik toen werkte, was dat een schokkende ervaring. De enorme mensenmassa’s, het verkeer, de chaos en de armoede die overal aanwezig was. Mijn

lees meer….