Papi Pierre is overleden

Onder deze naam stond Peter Rothuizen bekend bij de bewoners van het
kinderdorp Bon Repos in Haiti. Iedere keer als hij op bezoek kwam was het feest en dat gebeurde de afgelopen jaren wel zo’n 30 keer. Want hij had een hart voor Haiti, vanaf het begin dat hij daar kwam. Hij was voorganger van de Morgenstond-gemeente in Den Haag en kwam begin jaren ’80 in contact met Johan Smoorenburg en zijn vrouw. Die waren na een paar jaar werken op Martinique en Haiti op verlof in Nederland. Uit de gesprekken die ze toen hadden ontstond het idee een christelijke organisatie op te richten om kinderen in Haiti op te vangen. Dat gebeurde in 1981, waardoor de stichting de naam Hart voor Haiti kreeg en een stevige achterban ontstond om dat te realiseren.

Gemeenten gingen het werk steunen en sponsors maakten de bouw
van het dorp mogelijk. Vele keren ging Peter dat met eigen ogen bekijken, had hij oog voor de kinderen die hij kende en sprak hij in kerkdiensten. Later deed hij dat ook in het toen geopende centrum, waar veel conferenties werden gehouden, want ook dat had zijn hart, de groei en opbouw van gemeenten. Hij werd dan vertaald door Johan. Want na die 1ste ontmoeting werden ze steeds meer vrienden, die samen – hij hier en Johan in Haiti – het werk geestelijk en financieel opstartten en uitbreidden. Johan noemt Peter de 2de oprichter van de stichting, zonder wie het werk niet mogelijk was geweest. Hij bestuurde de stichting jarenlang en werd bij zijn afscheid ere-voorzitter. De laatste jaren werd zijn gezondheid zo broos, dat een reis naar Haiti onmogelijk was, helaas.

Op 8 december is hij overleden. Veel kinderen en anderen daar zullen voor
hem een grote plek in hun hart hebben en warme herinneringen aan wat hij voor hen deed. Ook als stichting zijn we dankbaar voor zijn grote en lange inzet en liefde voor onze stichting en de kinderen en het land van Haiti.

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 10 dec 2020