Relativeren

We leven in een bijzondere tijd, waarin alles snel verandert. Inflatie neemt per maand toe, alles wordt duurder en we worden geconfronteerd met de dreiging van oorlog. Dagelijks krijgen we berichten over het verloop van de oorlog in Oekraïne. We zien grote aantallen mensen hun land verlaten, op zoek naar een veilig onderkomen.

Even een paar cijfers; Oekraïne heeft 44 miljoen inwoners, waarvan ruim vier miljoen nu het land heeft verlaten. 25% van de bevolking is onder de 25 jaar en de bevolking is bijzonder gedreven om het land te verdedigen. Laatst is er in Haïti een representatief onderzoek gedaan onder 50000 inwoners. 85% van de ondervraagden gaf aan geen toekomst meer te zien voor hun land. Zij willen graag zo snel mogelijk hun land verlaten, om nooit meer terug te komen. Onveiligheid en het gebrek aan enige hoop op verbetering, maakt dat je voor jezelf een betere toekomst wil zoeken. Als we in gedachten houden dat 53,5% van de Haïtiaanse bevolking onder de 25 jaar is, zien we de hopeloosheid hiervan.

Als Hart voor Haïti willen we toch hoop bieden. Door het evangelie te brengen als troost en hoop voor elke dag en ook door te investeren in onderwijs en opleiding. We hebben niet de illusie dat we het systeem in dit land kunnen veranderen, maar elke Haïtiaan die we hoop en toekomstperspectief kunnen bieden is het waard. De grote rampen in de wereld kunnen ons emotioneel raken, maar als we het persoonlijk maken en het een gezicht geven dan raakt het ons nog veel meer. Dan willen we ook helpen als dat kan. Wij zien elke dag een groep kinderen blij en gemotiveerd naar school gaan op het project, dat geeft ons moed.

Natuurlijk is de situatie van Oekraïne en Haïti niet te vergelijken, maar het natuurlijke verlangen naar een veilig leven en een toekomst voor je kinderen gaat voor beide op. Ik hoop en bid dat u de jonge bevolking van Haïti in uw hart blijft sluiten.

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti.

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 26 jun 2022