Start van het schooljaar in Haiti

Onderwijs voor iedereen is de wens van iedere ouder. Toch is de start van het nieuwe schooljaar op Haiti voor veel ouders een kwelling.
 
Het schooljaar, dat normaal in Haiti in september plaatsvindt, was dit jaar officieel op maandag 1 oktober. Deze beslissing van de autoriteiten is genomen om ouders de kans te geven zich beter voor te bereiden. Toch zijn er veel ouders die klagen dat ze niet de middelen hebben hun kinderen naar school te sturen, omdat de kosten van het dagelijks leven blijven stijgen en voor velen de leefomstandigheden zeer zwaar zijn.
 
Ouders kreunen onder het gewicht van de problemen; ze weten niet tot wie ze zich moeten wenden zo aan het begin van het schooljaar.
Vele families maken gedwongen door de (economische) problemen, de keus om kinderen thuis te laten. Dit ondanks het regeringsprogramma om 250 000
kinderen gratis onderwijs te geven. Daar maken anderen gebruik van om zo alarm te slaan over de hoge schoolkosten van privé scholen.
 
Op de meeste scholen zijn veel kinderen ingeschreven, maar weinig ouders zijn in staat om het schoolgeld voor het jaar 2012-2013 te betalen.
Veel ouders in Port-au-Prince en omgeving willen hun kinderen pas in januari 2013 naar school sturen, wat hun in staat stelt de kosten van de eerste maanden te vermijden.
Er zijn soms nog schulden van het vorige schooljaar.
 
Deze economische strijd treft ook andere sectoren zoals kleermakerijen die geen bestellingen krijgen voor nieuwe schooluniformen.
Hoewel de regering de koop daarvan heeft gesteund, hebben alleen de eerste ouders hiervan geprofiteerd omdat de voorraden beperkt waren.
 
De verwarring is totaal : ouders zijn niet gelukkig dat hun kinderen niet naar school kunnen, kinderen missen dat ook, net als het niet terugzien van vriendjes,
maar ook handelaren en bedrijven, die door deze situatie minder werk hebben.
 
Minister Martelly Lamonthe deed een goede keus om onderwijs één van zijn prioriteiten te maken. Maar aan het begin van het schooljaar zijn de verwachtingen,
maar ook de verlangens zo groot, dat de ontevredenheid totaal is. Veel getroffenen wenden zich tot hulporganisaties om hun kinderen te kunnen voorzien van onderwijs om zo
de eerste stappen te zetten in de ontwikkeling van een land. 
 
Onderwijs is de sleutel die deuren naar de vrijheid opent.
Laten we hopen dat ieder die sleutel in bezit krijgt.

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 05 okt 2012