Uw giften aan Hart voor Haiti

HvH en SEPA

Als u een gift over wil maken via internetbankieren dan kunt u gebruik maken van het IBAN-rekeningnummer van Hart voor Haïti. Deze is:

NL76 INGB 0005 3616 85 

Voor het kinderadoptieplan  geldt een apart rekeningnummer, te weten:

NL78 INGB 0005 3117 91.

Als u vragen heeft kunt een mail sturen naar de penningmeester.
Zijn email-adres is penningmeester@hartvoorhaiti.nl

uw bestemmingsgiften:
“We gebruiken uw bestemmingsgiften uiteraard voor het doel waar u het voor bestemd hebben. Soms komt er echter meer geld binnen dan voor een bepaalde bestemming noodzakelijk is. Ook in dat geval komt uw gift rechtstreeks ten goede aan andere noodzakelijke uitgaven op het Kinderdorp.”

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 03 jan 2014