Onrust op Haiti

Onrust op Haiti (1)

De regering van Haiti heeft recentelijk het besluit genomen om de brandstof prijzen aan te passen. Volgens de berichtgeving gebeurd dit door de subsidie die vanuit de overheid wordt gegeven op brandstof te minderen.

De Haitiaanse bevolking accepteert het niet en is de straat op gegaan om te protesteren.  Er wordt geplunderd en op veel plaatsen worden wegen geblokkeerd.

 

Onrust op Haiti (2) Onrust op Haiti (3) Onrust op Haiti (4) Onrust op Haiti (5) Onrust op Haiti (6) Onrust op Haiti (7) Onrust op Haiti (8) Onrust op Haiti (9) Onrust op Haiti (10) Onrust op Haiti (11)

Zondagschool op Haïti

Enitte Altes Erilus is 50 jaar en ze doet het kinderwerk in de kerk. Ze is de vrouw van onze voorganger, waarmee ze 24 jaar getrouwd is. Ze hebben samen 3 kinderen: 2 jongens en 1 meisje tussen de 17 en 22 jaar. Toen haar man ging werken voor de stichting en ook voorganger werd van de kerk kwam zij voortaan in de kerk op het kinderdorp. Inmiddels gaat ze al weer 7 jaar naar deze kerk. Enitte houdt van kinderen, daarom is ze ook kinderwerker geworden. “Ik vind het heel belangrijk dat kinderen onderwezen en gevormd worden, ook in de Bijbel.”

Elke zondagmorgen is er een zondagschool, dit programma vindt plaats voor aanvang van de gewone kerkdienst en begint om 8 uur tot ongeveer kwart voor negen. De kleine kinderen en de jongelui van zowel het kinderdorp als daarbuiten die naar het kinderprogramma komen, blijven ook allemaal in de kerkdienst, ongeacht hun leeftijd.

Enitte is kinderwerker voor een groep kinderen van 9 t/m 12 jaar, in haar klas zitten zo’n 40 kinderen. Het totale aantal kinderen wat de zondagsschool bezoekt is wel 100! Elke zondag leren de kinderen een speciale Bijbeltekst, deze moeten ze uit hun hoofd op kunnen zeggen. “Dit noemen we de ‘gouden tekst’. Daarnaast vertellen we Bijbelverhalen en wordt er veel gezongen,” vertelt Enitte. In de kerkdienst wordt de gouden tekst door elke klas voorgedragen.

Enitte is zelf opgegroeid in een christelijke familie en op een gegeven moment heeft ze zich bekeerd en laten dopen. “Ik heb een persoonlijke relatie met Jezus en ik wil Zijn woord in de praktijk brengen.” Het leukste aan het kinderprogramma vindt Enitte het verrassende van de kinderen: “Het moment dat kinderen vragen stellen en je elke keer weer verbaasd bent over hoe kleine en jonge kinderen vaak al hele intelligente vragen kunnen stellen. Hier word ik elke keer weer door verrast.”

Muzikant in de kerk

Emmanuel is al zijn hele leven een trouwe bezoeker van de kerk op het kinderdorp. Op 29 maart 2003 heeft hij ook persoonlijk de keuze gemaakt voor Jezus en besloten om Hem te gaan dienen. In 2005 begon hij het keyboard spelen te leren. “Papi Jean is zelf muzikant en hij heeft ons met muziek groot gebracht. In 2007 begon ik ook in de kerk mee te
spelen.”

Emmanuel vindt het muziek maken erg leuk maar vertelt dat het voor hem wel meer is dan dat. “Muziek is zo belangrijk in de kerk om God groot te maken! Ik speel tot glorie van God.” Ook gebruikt hij het keyboardspelen om solo zangers en zangeressen of koren te begeleiden. Emmanuel houdt van de kerk waarin hij is opgegroeid en daarom vindt hij het ook belangrijk om daar zijn bijdrage te leveren. Het leukste aan de kerkdienst vindt Emmanuel het moment van de lofprijzing. Emmanuel is kort maar krachtig over zijn persoonlijke relatie met God: “God bestaat! Ik heb mijn leven aan Hem gegeven. Mijn geloof in Hem is het meest belangrijke in mijn leven.”

De kerkdienst
De kerkdienst op Haïti verschilt niet zo heel veel van een kerkdienst in Nederland. Alleen de duur van de samenkomst kan wel wat langer uitvallen dan bij ons, zo kan een dienst gerust 3 uur duren of soms zelfs 4 uur.

Om 8 uur ’s morgens begint de zondagschool in het schoolgebouw op het kinderdorp. Rond 9 uur klinkt de muziek al in het dorp: de muzikanten beginnen vast te spelen in het kerkgebouw. Een zangleider of zangleidster leidt de lofprijzing, die ongeveer 45 minuten duurt. Daarin is ook tijd voor gebed. Er is ook ruimte voor andere muzikanten: hierna volgt een blok waarin een koor of een vocalist iets ten gehore brengt. Nieuwe gemeenteleden en bezoekers worden voorgesteld en de activiteiten van die week worden gepresenteerd. Uiteraard is er ook een preek door onze eigen voorganger of een gastpredikant. Het werk wordt gezegend: elke maand zijn er wel mensen die hun leven aan de Heer geven, vaak ook jonge mensen!

Hulpverlening

De hulpverlenen na de orkaan gaat ook nog steeds door. Wilcie is hier hard mee aan de slag gegaan en onlangs weer naar het binnenland gereisd om voedsel en geiten uit te delen. Bij het uitdelen van geiten worden er geitenpaartjes uitgedeeld zodat de mensen ook in de toekomst hiervan kunnen profiteren. De geitenpaartjes zijn uitgedeeld aan mensen die hun dieren zijn verloren in de orkaan. Daarnaast krijgen veel mensen 500 dollar om hun huisjes verder te repareren. De daken hebben wij gemaakt maar vele huisjes zijn ook verder beschadigd. De mensen waren blij en dankbaar en hadden in hun leven nog nooit zoiets meegemaakt.