Tel uw zegeningen

Het jaar 2022 zullen we niet snel vergeten. Ruw werd ons veilige leven verstoord door een oorlog 1600 km bij ons vandaan. Een grote stroom vluchtelingen kwam op gang en energieprijzen stegen extreem snel. Inflatie met dubbele cijfers, wat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer was voorgekomen. Wie had gedacht dat ons dit nog eens zou overkomen? Ons leger is vrijwel weggesaneerd want we waanden ons veilig. Gelukkig kunnen we ons snel aanpassen en we doen even wat ‘minder’ dan we gewend zijn.

Hoe anders is het op Haïti. Telkens wanneer je denkt dat het niet slechter kan worden komen er weer berichten langs over berovingen en onrusten. De cholera-epidemie, welke heel even in het nieuws was, woekert nog steeds door. Veroorzaakt door een tekort aan brandstof voor de elektriciteit, welke nodig is om de waterpompen te voeden die voor schoon drinkwater zorgen. Op Bon Repos reageren we continu op de veranderende omstandigheden en proberen een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor hen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Het project zal kleiner worden, maar toekomstbestendiger. Investeren in onderwijs en zelfredzaamheid is hierbij van groot belang.

In deze nieuwsbrief doen we toch verslag van positieve gebeurtenissen. Wat mij telkens opvalt is dat de Haïtiaanse bevolking enorm veerkrachtig is en toch de mooie zaken in het leven weet te vieren. Laten we daarom positief dit jaar afsluiten en onze zegeningen tellen. Ik wil u namens iedereen op Bon Repos en het bestuur hartelijk danken voor uw support in dit moeilijke jaar.

Robin Vlug, voorzitter Hart voor Haïti.

Volg ons op social media via:

Publicatie datum / laatste wijziging: 19 dec 2022